Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van Nutara. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1) Nutara spant zich in om de inhoud van haar webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

2) Nutara verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de gebruiker van de webpagina.

3) Nutara is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

4) Nutara mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Nutara is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

5) Nutara is niet verantwoordelijk voor eventuele aan de webpagina gekoppelde bestanden (links) van derden.

6) Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

7) Nutara behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Nutara de toegang tot de webpagina monitoren.

8) U zal Nutara, diens auteur(s) en ontwerper(s) van haar webpagina vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina.

9) Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze site ligt bij Nutara of haar licentiegevers. Hieronder wordt verstaan: teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats en overige materialen. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nutara. Dit geldt tevens voor zogenaamde Social-Media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube en vergelijkbare media.

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.